Informacje dla uczestników konferencji

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona!

WYBÓR SEMINARIUM LUB WARSZTATU

Uczestnicy Konferencji wybierają udział w jednym seminarium bądź warsztacie. Opis wszystki znajdą Państwo tutaj http://konferencja.raclawicka.gda.pl/doc/warsztaty_seminaria.pdf Wybrane seminarium bądź warsztat prosimy zgłosić mailowo na adres konferencja@raclawicka.gda.pl do 01.12.2021.

BEZPŁATNY UDZIAŁ W KONFERENCJI: 2021

Zgodnie z Regulaminem Konferencji opłat za udział w Konferencji nie ponoszą osoby zatrudnione w instytucjach, które są realizatorami i partnerami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gdańsku przyjętego na rok 2021 r., organizatorzy, współorganizatorzy konferencji oraz zaproszeni goście honorowi. Liczba miejsc bezpłatnych jest ograniczona. O bezpłatnym udziale decyduje kolejność zgłoszenia.

W związku z koniecznością weryfikacji czy dana placówka jest faktycznym realizatorem/partnerem GPPiRPA w 2021 r. prosimy o cierpliwość. Potwierdzenie nieodpłatnego udziału w konferencji wyślemy po otrzymaniu odpowiedzi z Referatu Organizacji i Monitorowania Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska.

REGULAMIN

Regulamin konferencji do pobrania: Regulamin

OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Koszt udziału w Konferencji: 150 zł (do 14 listopada 2021) - 200 zł (od 15 listopada 2021).

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING 07 1050 1764 1000 0090 8071 3614

Fundacja Psychologiczna
krs 0000343784
ul. J. Uphagena 22, 80-237 Gdańsk

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek k-12. Dokonanie wpłaty jest warunkiem rezerwacji miejsca na konferencji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku proszone są o wcześniejsze zgłoszenie niezbędnych danych.Faktury będą wysyłane na wskazany w formularzu adres mailowy (ew. pocztowy)  po zaksięgowaniu wpłaty.Nie będą wydawane podczas Konferencji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Violetą Kosińską violakosinska@tlen.pl.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW UG ORAZ GUMed

p>Pracownicy/e etatowi oraz studenci/tki Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) mogą wziąć nieodpłatny udział w części wykładowej Konferencji. Zgłoszenia TYLKO z adresów mailowych Uniwersytetu prosimy wysłać mailowo na adres: aleksandra.lewandowska-walter@ug.edu.pl

Studenci/tki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mogą wziąć nieodpłatny udział w części wykładowej Konferencji. Zgłoszenia TYLKO z adresów mailowych GUMed prosimy wysłać mailowo na adres: zbnjz@gumed.edu.pl