Informacje dla uczestników konferencji

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona!

BEZPŁATNY UDZIAŁ W KONFERENCJI: 2019

Zgodnie z Regulaminem Konferencji opłat za udział w Konferencji nie ponoszą osoby zatrudnione w instytucjach, które są realizatorami Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gdańsk na rok 2019, organizatorzy, współorganizatorzy konferencji oraz zaproszeni goście honorowi. Liczba miejsc bezpłatnych jest ograniczona. O bezpłatnym udziale decyduje kolejność zgłoszenia.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEODPŁATNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI

W związku z koniecznością weryfikacji czy dana placówka jest faktycznym realizatorem/partnerem SPPiRPA w 2019 r. prosimy o cierpliwość. Potwierdzenie nieodpłatnego udziału w konferencji wyślemy po otrzymaniu odpowiedzi z Referatu Organizacji i Monitorowania Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska.

REGULAMIN

Regulamin konferencji do pobrania: Regulamin

OPŁATY

Do dnia 15 listopada 2019 roku - opłata konferencyjna wynosi 200,00 zł
Po dniu 15 listopada 2019 roku - opłata konferencyjna wynosi 240,00 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 02 grudnia 2019 roku.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING 07 1050 1764 1000 0090 8071 3614

Fundacja Psychologiczna
krs 0000343784
ul. J. Uphagena 22, 80-237 Gdańsk

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek k-11. Dokonanie wpłaty jest warunkiem rezerwacji miejsca na konferencji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku proszone są o wcześniejsze zgłoszenie niezbędnych danych.Faktury będą wysyłane na wskazany w formularzu adres mailowy (ew. pocztowy)  po zaksięgowaniu wpłaty.Nie będą wydawane podczas Konferencji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Violetą Kosińską violakosinska@tlen.pl.

W ramach opłaty konferencyjnej organizator gwarantuje uczestnikom udział w wykładach, wybranym warsztacie oraz przerwie kawowej i obiad. Zapisy na warsztaty odbędą się w dniu konferencji przy rejestracji.

W sprawie rezygnacji z udziału w konferencji oraz w kwestii rachunków prosimy o kontakt z Fundacją Psychologiczną
nr tel. 504 151 876 violakosinska@tlen.pl

INFORMACJA DLA STUDENTÓW UG

Pracownicy etatowi oraz studenci Psychologii UG (magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) mogą wziąć nieodpłatny udział w części wykładowej i panelu dyskusyjnym. REJESTRACJA W DNIU KONFERENCJI. Udział w Konferencji za okazaniem ważnej legitymacji w dniu Konferencji, przy rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.

Wskazówki dotyczące dojazdu

Na terenie Kampusu Uniwersyteckiego nie ma bezpłatnych miejsc parkingowych. Oliwa jest objęta strefą płatnego parkowania. Zalecamy dojazd komunikacją miejską.

- przystanek SKM Gdańsk Przymorze – Uniwersytet.

Szczegółowa mapa

Dla uczestników Konferencji Hotel Oliwski udziela 15% zniżki na nocleg. Przy rejestracji należy podać hasło: Konferencja.

gdansk