Informacje dla uczestników konferencji

UWAGA!, W związku z dużym zainteresowaniem Konferencją "Psychoterapia traumy dziecięcej" informujemy, IŻ MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA WYDARZENIE ORAZ UISZCZENIA OPŁATY TRWA DO 30 LISTOPADA WŁĄCZNIE.

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona!

BEZPŁATNY UDZIAŁ W KONFERENCJI: 2022

LIMIT MIEJSC BEZPŁATNYCH ZOSTAŁ WYCZERPANY

Zgodnie z Regulaminem Konferencji opłat za udział w Konferencji nie ponoszą osoby zatrudnione w instytucjach, które są realizatorami i partnerami Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022, organizatorzy, współorganizatorzy konferencji oraz zaproszeni goście honorowi. Liczba miejsc bezpłatnych jest ograniczona. O bezpłatnym udziale decyduje kolejność zgłoszenia.

W związku z koniecznością weryfikacji czy dana placówka jest faktycznym realizatorem/partnerem GPPiRPA w 2022 r. prosimy o cierpliwość. Potwierdzenie nieodpłatnego udziału w konferencji wyślemy po otrzymaniu odpowiedzi z Referatu Organizacji i Monitorowania Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska.

REGULAMIN

Regulamin konferencji do pobrania: Regulamin

OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Do dnia 4 listopada 2022 roku - opłata konferencyjna wynosi 300,00 zł.
Od dnia 5 listopada 2022 roku - opłata konferencyjna wynosi 350,00 zł.

W ramach opłaty konferencyjnej organizator gwarantuje uczestnikom udział w wykładach, wybranym warsztacie oraz przerwie kawowej i obiad.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING 07 1050 1764 1000 0090 8071 3614

Fundacja Psychologiczna
krs 0000343784
ul. J. Uphagena 22, 80-237 Gdańsk

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek k-13. Dokonanie wpłaty jest warunkiem rezerwacji miejsca na konferencji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku proszone są o wcześniejsze zgłoszenie niezbędnych danych. Faktury będą wysyłane na wskazany w formularzu adres mailowy (ew. pocztowy)  po zaksięgowaniu wpłaty. Nie będą wydawane podczas Konferencji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Violetą Kosińską violakosinska@tlen.pl.