Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Psychologiczną zapraszają do uczestnictwa w:

XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

z cyklu: teoria i praktyka terapeutyczna

pod tytułem:

„WYŁANIAJĄCA SIĘ DOJRZAŁOŚĆ - O ADOLESCENTACH W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI”

06.12.2019, Gdańsk

Podczas tegorocznej konferencji pragniemy poddać refleksji problematykę zadań rozwojowych okresu adolescencji, a w szczególności będziemy zastanawiać się nad kondycją psychiczną młodzieży we współczesnej – wieloznacznej, dynamicznej i pełnej sprzeczności rzeczywistości. Młodzież jako grupa oscylująca pomiędzy dzieciństwem a dorosłością jest szczególnie podatna na wpływy otaczającej rzeczywistości, a ta z jednej strony – oferuje młodym ludziom mnogość możliwości wyboru, z drugiej pozostawia ich bez stałych wartości oraz wsparcia w emocjonalnym i poznawczym opracowywaniu doświadczeń. Zagadnieniom tym będziemy przyglądać się z perspektywy intrapsychicznej, separacyjnej, rodzinnej. Poruszymy również problematykę rozwoju psychoseksualnego oraz diagnozowania wczesnych zaburzeń osobowości.

Konferencja adresowana jest do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, pracowników socjalnych oraz osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną. Współorganizatorami wydarzenia są Uniwersytet Gdański oraz Fundacja Psychologiczna.
   


Gdańsk, 06.12.2019
ul. Bażyńskiego 4
budynek Wydziału Nauk Społecznych UG