Komitet naukowy konferencji

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska (UG)
prof. dr hab. Mariola Bidzan (UG)
prof. UG, dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz (UG)
mgr Teresa Smoła (GOPP)
dr Aleksandra Lewandowska-Walter (UG)
dr Magdalena Błażek (UG)