Komitet naukowy :

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska (UG)
prof. dr hab. Mariola Bidzan (UG)
prof. UG, dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz (UG)
mgr Teresa Smoła (GOPP)
dr Aleksandra Lewandowska-Walter (UG)
dr Magdalena Błażek (UG)
dr Anna Jarmołowska

Komitet organizacyjny :

Przewodnicząca: mgr Teresa Smoła> (GOPP)
Koordynator: mgr Marta Orańska-Szałomska (GOPP)
prof. UG dr hab.Wioletta Radziwiłłowicz (UG)
dr Magdalena Błażek (UG)
dr Anna Jarmołowska (UG)
dr Aleksandra Lewandowska-Walter (UG)
mgr Ewa Olewicz (GOPP)