Komitet naukowy :

prof. dr hab. Mariola Bidzan (UG)
dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. nadzw. UG
mgr Teresa Smoła (GOPP)
dr Aleksandra Lewandowska-Walter (UG)
dr hab. Magdalena Błażek (UG)
dr Anna Jarmołowska

Komitet organizacyjny :

Przewodnicząca: mgr Teresa Smoła (GOPP)
Koordynator: mgr Marta Orańska-Szałomska (GOPP)
prof. UG dr hab.Wioletta Radziwiłłowicz (UG)
dr hab. Magdalena Błażek (UG)
dr Anna Jarmołowska (UG)
dr Aleksandra Lewandowska-Walter(UG)
mgr Alicja Jankiewicz (GOPP)
mgr Beata Łosicka-Zduńczyk (GOPP)
mgr Ewa Olewicz (GOPP)