Komitet naukowy :

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska (UG)
dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. nadzw. UG
mgr Teresa Smoła (GOPP)
dr Aleksandra Lewandowska-Walter (UG)
dr hab. Magdalena Błażek (GUMed)
dr Anna Jarmołowska (UG)

Komitet organizacyjny :

Przewodnicząca: mgr Teresa Smoła (GOPP)
Koordynator: mgr Marta Orańska-Szałomska
prof. UG dr hab.Wioletta Radziwiłłowicz (UG)
dr hab. Magdalena Błażek (GUMed)
dr Aleksandra Lewandowska-Walter(UG)
mgr Justyna Dziewit (GOPP)
mgr Ewa Kunachowicz (GOPP)
mgr Karolina Kutryb (GOPP)
mgr Tomasz Montowski (GOPP)