Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

PATRONATY:

PTPP
PTPP
PTPP
PTPP