Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

PATRONAT HONOROWY:

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY:

Gdański Uniwerytet Medyczny

PATRONAT:

PTPP
PTPP
PTPP
PTPP