Prelegenci

dr Lech Kalita Psycholog, psychoterapeuta oraz superwizor i konsultant pracy wielu publicznych placówek opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Jest także autorem i tłumaczem licznych publikacji poświęconych psychoterapii. Współzałożyciel i członek zarządu Centrum Terapii Depresji. Szczególne obszary jego klinicznych zainteresowań i kompetencji to głębokie zaburzenia osobowości, stany psychotyczne oraz głębokie, chroniczne depresje. Od 2018 roku prowadzi autorskie seminarium "Wczesne stany umysłu", poświęcone klasycznym i współczesnym sposobom pracy klinicznej z pacjentami doświadczającymi poważnych trudności psychicznych. Autor książki Rytmy otchłani. Rozważania o wczesnych stanach umysłu (Oficyna Wydawnicza Fundament).

Grażyna Lewko Psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta psychoanalityczny; prowadzi własną Praktykę. Z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej Dla Dzieci i Młodzieży współpracuje od wielu lat. Brała udział w tworzeniu koncepcji ochrony dziecka przed traumatyzacją w procedurach prawnych i wypracowywaniu zasad funkcjonowania Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów w Modelu Pomocy Dziecku. W ramach stworzonego Modelu diagnozuje dzieci wykorzystywane seksualnie zgodnie z wiedzą i doświadczeniem z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej i psychotraumatologii. Współpracuje z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Prowadzi wykłady i seminaria z zakresu psychicznych konsekwencji przewlekłej choroby dziecka dla jego rodzeństwa. Aktualne zainteresowania skupiają się wokół społecznych przejawów popędu śmierci.

Anna Pułjan-Laudańska psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, obecnie w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego PTS, wykładowczyni akademicka, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała współpracując ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Gdyni, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, a także w gabinecie prywatnym, gdzie łączy pracę terapeutyczną z pomocą seksuologiczną. W GOPP prowadzi diagnozy dzieci i młodzieży w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom.

prof. dr hab. Katarzyna Schier wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pięcioletnie studia podyplomowe z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu. Jest psychoanalityczką i psychoterapeutką psychoanalityczną. Główne obszary zainteresowań naukowych to: mechanizmy rządzące psychoterapią, problematyka genezy chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju oraz zaburzeń Ja cielesnego i obrazu ciała oraz ostatnio – utajone formy przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek, m.in.: Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową (GWP), Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń (Scholar), Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie (Scholar) oraz Samotne ciało. Doświadczenie cielesności przez dzieci i ich rodziców (Scholar).

dr n. med. Anita Sumiła Psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychotraumatolog. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz ich rodzin od ponad dziecięciu lat (wykorzystując MBT-F). Kieruje Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kościerzynie i Sopocie. Autorka licznych publikacji z zakresu psychopatologii rozwojowej, prowadzi szkolenia i wykłady z zaburzeń psychicznych u dzieci i adolescentów. Aktualnie prowadzi badania dynamiki systemu rodzinnego pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego. Jako Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów działającego przy Gdańskim Ośrodku Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży – współpracowała w ramach diagnozy dzieci wykorzystanych seksualnie.