Prelegenci

prof. dr hab. Irena Namysłowska psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie kieruje Warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii. Autorka przeszło 100 publikacji z dziedziny psychiatrii i psychoterapii w tym podręcznika Terapia Rodzin i Psychiatria Dzieci i Młodzieży (redakcja).

dr Konrad Ambroziak doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, terapeuta motywujący. Pracował z dorosłymi ofiarami przemocy, ich dziećmi i dziećmi krzywdzonymi w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej i w Fundacji Dzieci Niczyje. Obecnie pomaga młodzieży i dorosłym z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami osobowości. Jest autorem książki Depresja nastolatków, wielu artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej i zagadnień dotyczących etyki.

dr Magda Błażek jest psychologiem, pracownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi wykłady z psychologii osobowości, diagnozy osobowości człowieka dorosłego, diagnozy rodziny dysfunkcyjnej oraz dojrzałości do małżeństwa i rodzicielstwa. Jej obszar zainteresowań to: psychologia rodziny, psychologia osobowości, opiniowanie sądowo-psychologiczne, diagnoza osobowości, osobowościowe korelaty funkcjonowania człowieka i rodziny w doświadczaniu kryzysów normatywnych i nienormatywnych, Jest autorką ponad 70 publikacji z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii sądowej i psychologii rodziny. W pracy naukowej koncentruje się na pogłębieniu wiedzy o dynamice relacji międzyludzkich, w tym o funkcjonowaniu systemów rodzinnych w sytuacji kryzysu oraz rozwoju praktyki diagnostycznej, projektowaniu nowych, autorskich metod diagnostycznych oraz opracowaniu wytycznych do dalszej pracy klinicznej psychologów opiniujących w sprawach sądowych. Uczestniczyła w pracach zespołu merytorycznego, który opracowywał standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Brała czynny udział w ponad 100 konferencjach naukowych związanych tematycznie z obszarem zainteresowań. Wyróżniona nagrodą Nauczyciel Roku im. K. C. Mrongowiusza przyznawaną najlepszym nauczycielom akademickim. Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem- biegłym sądowym. Przez 25 lat była pracownikiem Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego w Gdańsku (wcześniej w Sopocie), a od 2005 do 2016 roku kierownikiem tej placówki.

dr Aleksandra Lewandowska - Walter psycholog, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problematyką relacji w rodzinie w sytuacji kryzysowej w ujęciu teorii systemowych. Prowadzi badania dotyczące m.in. więzi uczuciowych dzieci z rodzicami doświadczającymi konfliktu małżeńskiego oraz relacji w rodzinie i pomiędzy rodzeństwem w sytuacji rozłąki z rodzicem. Autorka monografii – Rozwód jako proces. Perspektywa Dorosłych i dzieci (2017), Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży (2013), współredaktorka tomu – Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie (2012) oraz autorka lub współautorka ponad 50 artykułów i rozdziałów w książkach z obszaru psychologii rodziny. Prowadzi konsultacje dla par i rodzin w ujęciu systemowym.

dr Katarzyna Walewska psychoanalityk szkoleniowy Polskiego i Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego; superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; kierownik szkolenia z zakresu psychoterapii w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP) afiliowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; kierownik Ambulatorium Psychoanalitycznego IPP; wykładowca akademicki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorka wielu znanych publikacji.

Lech Kalita psycholog i certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny. Pomocą psychologiczną zawodowo zajmuje się od 2003 roku. Współpracuje z instytucjami publicznymi m.in. jako superwizor Zespołu Placówek Specjalistycznych i Zespołu ds. Intensywnej Pracy z Rodziną. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (w latach 2014-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Towarzystwa) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obok prowadzenia prywatnej praktyki terapeutycznej realizuje projekty badawcze, publikuje i tłumaczy literaturę fachową z zakresu psychoterapii.

Joanna Kiedrowicz psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła szkolenie z psychotraumatologii specjalistycznej, którego elementem był także kurs z wprowadzenia do terapii psychoanalitycznej. Wiedzę pogłębia uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu wsparcia psychologicznego i pracy psychoterapeutycznej. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując jako psycholog szkolny z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami oraz prowadząc konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dorosłych. W Ośrodku prowadzi konsultacje i terapię młodzieży i dorosłych, konsultacje i terapię par oraz współprowadzi grupę terapeutyczną dla młodzieży.

Victor Sedlak psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Uczy i superwizuje w Polsce i Niemczech, był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Japonii. Autor wielu artykułów poświęconych min: przeciwprzeniesieniu, superwizji, procesowi analitycznemu, relacji psychoanalityka z jego własnym superego. Prowadzi prywatną praktykę w Anglii.

Justyna Zalewska psychoanalityk szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, IPA, psychoterapeuta psychoanalityczny szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, pełniła funkcję członka Komisji Etycznej PTPP i Rady PTPP, była członkiem pierwszego Zarządu Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej przy PTPP w Trójmieście, a obecnie jest nauczycielem w PSP w Trójmieście; w latach 2015 - 2017 vice prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Komisji Szkoleniowej PTPa w latach 2011- 2015.