Program Konferencji.

8:00-9:00  Rejestracja uczestników

9:00-9:30  Otwarcie Konferencji

9:30-10:15  prof. Katarzyna Schier wykład:Proces psychoterapii dzieci, które doświadczyły traumy. Redukcja symptomów vs praca nad relacją (STRESZCZENIE)

10:15-10:55  dr n. med. Anita Sumiła wykład:Trauma - uszkodzoną biologię uleczyć relacją. (STRESZCZENIE)

10:55-11:10  Pytania i odpowiedzi

11:10-11:40  Przerwa na kawę

11:40-12:20  Grażyna Lewko wykład: Retraumatyzacja dzieci z wczesną traumą seksualną. Dziecko jako rzecz i gdy możliwe staje się niemożliwe. (STRESZCZENIE)

12:20-13:00  Anna Pułjan-Laudańska wykład: Przywracanie połączenia między ciałem a umysłem -psychoterapia dziecka z doświadczeniem traumy. (STRESZCZENIE)

13:00-13:15  Pytania i odpowiedzi

13:15-13:45  Przerwa na kawę

13:45-14:25  dr Lech Kalita wykład: „Chciałbym latać, ale całkowicie odmówiono mi skrzydeł” – o wpływie dziecięcej traumy na dorosłe życie” (STRESZCZENIE)

14:25-14:35  Pytania i odpowiedzi

14:35-15:30  Dyskusja panelowa. Udział wezmą: prof. K. Schier, dr n. med. A. Sumiła, G. Lewko, A. Pułjan-Laudańska, dr L. Kalita.

15:30-16:30  Przerwa obiadowa

16:30-18:00  Warsztaty i seminaria (STRESZCZENIE)