INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW ORAZ STUDENTÓW PSYCHOLOGII UG

Pracownicy etatowi oraz studenci Psychologii UG (magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) mogą wziąć nieodpłatny udział w części wykładowej i panelu dyskusyjnym. REJESTRACJA W DNIU KONFERENCJI. Udział w Konferencji za okazaniem ważnej legitymacji w dniu Konferencji, przy rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.

Formularz rejestracyjny.

* pole obowiązkowe