Informacje dla sponsorów

Sponsorami koncertu Joanny Knitter z okazji Jubileuszu Konferencji są:

Spch

Doraco