https://www.facebook.com/raclawickagdansk

Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konferencji pozyskiwane są wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej Konferencji.

2. Dane osobowe uczestników zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa, organizacji i przeprowadzenia Konferencji, jak również komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z Konferencją.

3. Podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne lecz niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Konferencji. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z niemożliwością uczestniczenia w Konferencji.

4. Administratorem danych osobowych jest Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk.

5. Administrator danych ustanowił Inspektora ochrony danych, z którym kontaktować się można pod numerem telefonu: 602–633-690.

6. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a podstawą ich przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda.

7. Odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym będą organizatorzy i współorganizatorzy konferencji.

8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania Konferencji lub do momentu cofnięcia zgody. W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa dane osobowe mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Polityka prywatności RODO

Udział bezpłatny

Udział płatny

Zapisz się na Konferencję

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Reklamacje

Realizacja zamówień

Dane rejestrowe

Regulamin zakupu

Płatności

Ważne linki

Zaświadczenia

Rejestracja na Konferencję - udział bezpłatny

Rejestracja na Konferencję - udział płatny

Regulamin udziału w Konferencji

Prelegenci

Komitety

Program Konferencji

Informacje

Ważne linki

Fundacja Psychologiczna (płatności, rachunki)

Kontakt

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Projekt i wykonanie: Wytwórnia Marketingu