https://www.facebook.com/raclawickagdansk

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Współorganizatora – Fundacji Psychologicznej i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, przedmiot reklamacji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.

3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

4. Współorganizator – Fundacja Psychologiczna reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej złożenia i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której reklamacja została złożona.

Reklamacje

Udział bezpłatny

Udział płatny

Zapisz się na Konferencję

Reklamacje

Polityka prywatności

Reklamacje

Realizacja zamówień

Dane rejestrowe

Regulamin zakupu

Płatności

Ważne linki

Zaświadczenia

Rejestracja na Konferencję - udział bezpłatny

Rejestracja na Konferencję - udział płatny

Regulamin udziału w Konferencji

Prelegenci

Komitety

Program Konferencji

Informacje

Ważne linki

Fundacja Psychologiczna (płatności, rachunki)

Kontakt

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Projekt i wykonanie: Wytwórnia Marketingu